ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 นางอรพิณ โกสุมภ์ศิริ

 MRS. ORAPIN  KOSUMSIRI

 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

 086-2471504

 นายบุญฤทธิ์ เชิดในเมือง

 MR. BOONYARIT CHERDNAIMUENG

 ผู้ตรวจสอบกิจการ

 081-2649811

 ดร.ดวงรัตน์ คัดทะเล

 DR. DUANGRAT KUDTALAE

 ผู้ตรวจสอบกิจการ

 093-1510701