Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 13890
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 1486
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 4267
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2561 6301
ตรวจสอบรายชื่อเลือกตั้งประจำปี 2561 ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ 554 new
ประกาศปิดให้บริการ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 370
ประกาศายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 484
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 872
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 404
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 939
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 488
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 241
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 328
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 615
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 285
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 165
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 190
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 294
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 202
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 317
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 923
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 159
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 387
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 331
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 580
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 633
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 581
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 2004
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 408
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 223
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 562
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 461
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 851
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 624
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1159
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 412
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 642
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1575
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 670
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 422
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 338
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 264
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 261
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 369
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 661

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25 %
เงินฝากประจำ 3.75 %
เงินกู้พิเศษ 5.75 %
เงินกู้สามัญ 6.25 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.75 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.25 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.75 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย