Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่ 449
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 7284
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 1314
[สวัสดิการ] การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ (สสธท ,กสธท ,ชสอ) 3510
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2561 5628
ผลการจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 194
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 577
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก 360
การคัดเลือกเงินรางวัลจัดทำบัญชีรับ - จ่าย 161
โครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 206
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 524
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า 236
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดทำแผนงานประจำปี 2562 116
รับสมัครกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562 146
ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 251
ข่าวด่วน เชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมจัดทำแผนงานประจำปี 2562 151
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 252
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 786
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 122
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 359
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 303
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 513
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 582
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 528
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 1945
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 378
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 193
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 534
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 418
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 734
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 545
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1109
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 375
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 613
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1532
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 637
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 373
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 256
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 240
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 239
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 334
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 596

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25 %
เงินฝากประจำ 3.75 %
เงินกู้พิเศษ 5.75 %
เงินกู้สามัญ 6.25 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.75 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.25 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.75 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย