Publish ประชาสัมพันธ์

เรื่อง
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้ 2209
ประกาศจัดหาและซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ฯ 232
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก 1017
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์และโทรสาร 1069
การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสทธ) 2407
ตารางการรับคำขอกู้และวันที่จ่ายเงินกู้ ประจำปี 2561 3813
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์” หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 49 new
ดาวน์โหลดไฟล์คำนวณเงินกู้ 255
ภาพกิจกรรม โครงการสูงวัยอย่างมีค่า งามสง่าด้วยคุณธรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2561 41
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณฯ 17 มิ.ย. 61 253
ประกาศรายชื่อโครงการ สูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม (ไหว้พระ จ.อยุธยา) 233
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 404
เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์(ดอกเบี้ย 2.00) ไม่จำกัดจำนวน 336
ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ 254
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสำหรับสมาชิก(ทุนวิจัย) 134
ประกาศปิดทำการเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโปรแกรมงานใหม่และเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 477
โครงการส่งเสริมวินัยการออม 336
สสธท.แจ้งการเปิดรับสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี และสมทบ บิดา-มารดา รอบสุดท้าย 551
การรับสมัครสมาชิก กองทุนฯ(ล้านที่2) วาระพิเศษ อายุ 65-70 ปี 411
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่** 1030
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการชำระหนี้หลังเกษียณอายุราชการ 309
ประกาศหยุดวันทำการและเลื่อนการจ่ายเงินกู้ 545
เงื่อนไขการรับฝากเงิน 1436
ชลอการรับเงินซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ 567
ประกาศผลการเลือกตั้งประจำปี 2561 288
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งประจำปี 2560 ก่อนใครได้แล้ววันนี้ 171
ประกาศการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหนายสินค้า วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 163
ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 185
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ การทำขนมจีบ ซาลาเปา และก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 235
ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี** 462

Rate อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์ 2.00 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.25 %
เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 3.25 %
เงินฝากประจำ 3.75 %
เงินกู้พิเศษ 5.75 %
เงินกู้สามัญ 6.25 %
เงินกู้เพื่อการศึกษา 5.75 %
เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.25 %
เงินกู้ฉุกเฉิน(ATM) 6.25 %
เงินกู้เพื่อส่งเสริมความมั่นคงฯ 5.75 %

Work Time เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30น. - 16:30น.

  • บริการหน้าเคาเตอร์การเงิน
  • ยื่นคำขอกู้เงิน
  • สมัคร สสธท.(ล้านที่1)
  • สมัคร กสธท.(ล้านที่2)
  • สมัคร สส.ชสอ(สมาคมฯ)
 

FAQ คำถามที่พบบ่อย