ประกาศ

ขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ www.koratcoop.com เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและประสบการณ์การใช้งานสำหรับอุปกรณ์พกพา (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) โดยท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่" สำหรับเว็บไซต์เดิมทางสหกรณ์จะหยุดการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปและจะปิดให้บริการในวันที่ 31 มกราคม 2561
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ