การกุ้เงิน
 ผู้ตั้งกระทู้ : สมาชิก
22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.37 น.
549
Clicks
2
Comments

สมาชิก
JEDILEK
โพสต์เมื่อ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 09.37 น.
[ IP Address : 122.155.132.x ]
ตั้งแต่ 1 ต.ค เป็นต้นไป กู้เงินทุกประเภทต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคาร เหตุผล เงินเดือนระบบราชการเข้าสู่กรมบัญชีกลาง แล้วทำไมจึงต้อง 1 ต.ค.หล่ะ่ ทำไมไม่ใช้ 28 ต.ค.ซึ่งเงินเดือนออกแล้ว สามารถตรวจสอบได้จริง และน่าจะมีเหตุ มีผลมากกว่า ไม่ใช่ประกาศแล้วใช้เลย สมาชิกที่ยื่นกู้แต่ไม่ได้ update สมุด ต้องไปขอ statement เสียทั้ง เงินและเวลา ถ้าจะใช้ทันทีน่าจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
JEDILEK
4 พฤศจิกายน. 2556 เวลา 09.44 น.
[ IP Address : 183.89.81.x ]

สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือท่านสมาชิก เพื่อเป็นเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอกู้เงินทุกประเภท ก่อนอนุมัติให้สมาชิกกู้

หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม ในวันและเวลาราชการ  044-254614 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

สมาชิก
JEDILEK
10 เมษายน. 2557 เวลา 13.34 น.
[ IP Address : 110.164.67.x ]

แต่ก่อนไม่แห้นต้องใช้เลย เดี๋ยวนี้ ฉ  ยังตัองใช้ ยุ่งไปหมด เงินเราแท้ๆ

Page : 1
[1 - 4] of 4
ตอบกระทู้ของหัวข้อนี้
ชื่อผู้ตอบ :